Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-819,  гр.Главиница, 07.12.2020г.,относно: Спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години   pdf

 

 

 

Печат