Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-668 от 02.11.2020 г., Относно: отдаване под наем за срок от 3 стопански години pdf

 

 

Печат