Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-290, гр. Главиница, 26.05.2020 г., относно: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години което ще се състои на 30.06.2020г. Вторник от 11:30 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на община Главиница. pdf

 

Печат