Написано от Админ на .

 

- ЗАПОВЕД № РД-01-797 гр. Главиница, 10.12.2019 г., Относно: ползватели на общинските полски пътища в землище с.Бащино за стопанската 2019/2020год.  pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-798, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Богданци за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-799, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на гр.Главиница за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-800, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Дичево за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-801, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Зафирово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-802, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Коларово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-803, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Косара за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-804, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Малък Преславец за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-805, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Стефан Караджа за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-806, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Суходол за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-807, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Долно Ряхово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-808, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Осен за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-809, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Сокол за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-810, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Черногор за стопанската 2019/2020 год. pdf

 

Печат