Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 година (ОС)

Написано от Админ на .

 

 

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 година pdf

 

 

Печат