Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2016 година

Написано от Админ на .

pdf Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2016 година

Печат