• Начало
  • НОВИНИ
  • На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общински съвет – Главиница открива процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебен район на Районен съд – Тутракан и правила за нейното провеждане.

ОБЯВА

 

На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общински съвет – Главиница

открива процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебен район на Районен съд – Тутракан и правила за нейното провеждане.

 

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

      1. е на възраст от 21 до 68 години;

      2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

      3. има завършено най-малко средно образование;

      4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

      5. не страда от психически заболявания. 

 

Кандидатите подават в срок от 17.05.2019 год. до 28.06.2019 год. в кабинета на техническия сътрудник на Общински съвет – Главиница, улица „Витоша” 44, ет.2 следните документи:

      1. Заявление /по образец/, което се получава от техническия сътрудник на Общински съвет – Главиница, улица „Витоша” 44, ет.2

      2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

      3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

      4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

      5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

      6. мотивационно писмо;

      7. писмено съгласие /по образец/;

      8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

      9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избрани по закон за трети мандат.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.