Написано от Админ на .

oblasten informacionen centar Header1

 

Областен информационен център – Силистра

организира

информационна среща

в гр.Главиница

 

на тема

„Развитие на неземеделски дейности“

по Програмата за развитие на селските райони

 /ПРСР/ 2014-2020“

 

Уважаеми дами и господа,

Ще Ви представим възможностите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Процедурата е разделена на три части, както следва:

Ще Ви запознаем с Условията за кандидатстване, допустими кандидати, дейности и разходи, както и с начина на подаване на проектни предложения.

Заповядайте на 22 октомври /понеделник/ 2018 г., от 10:00 ч., в залата на Община Главиница!

 

Да се информираме ЗАЕДНО!

oblasten informacionen centar Footer1

Печат