Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

Община Главиница, ул. „Витоша” №44, област Силистра,

на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

избор на доставчик на оборудване и обзавеждане

на „Домашен социален патронаж” - Главиница

позиция №1

позиция №2

Печат