Написано от Админ на .

logo mig 19.4

П О К А Н А

 

              Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово

           Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“,

           КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ НА ИНФОРМАЦИОНИТЕ СЪБИТИЯ:

  1. Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души:
  1. Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души:
  1. 3. Обучение за потенциални бенефициенти за 10 души

            - На 07.08.2018 г. от 10.00 часа в гр. Главиница

            -На 07.08.2018 г. от  10.00 часа в с. Ситово

            -На 08.08.2018г.  от   10.00 часа в с. Ситово

            -На 08.08.2018г.  от  10.00 часа в гр. Главиница

            -На 04.09. 2018г. от  10.00 часа в гр. Главиница

            -На 04.09.2018г. от  10.00 часа в с. Ситово

            -На 05.09. 2018г. от  10.00 часа в гр. Главиница

            -На 05.09.2018г. от  10.00 часа в с. Ситово

С уважение,

ДАНКА МИЛЧЕВА

Изпълнителен директор

на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

 

Печат