• Начало
  • НОВИНИ
  • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА МАНДАТ 2024-2028 год.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ ТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА МАНДАТ 2024-2028 год.

Протокол

1. Нурхан Бедри

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

2. Шенгюл Абил

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

3. Бедрие Халим

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

4. Север Юмер

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

5. Нургян Ереджеб

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

6. Фатин Расим

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

документ ЗДРДОПБГ

 7. Зюбейде Насуф

автобиография

мотивационно писмо

писмено съгласие

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

приложение №5 по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ

документ ЗДРДОПБГ

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт