Написано от Админ на .

  Днес, г-жа Иванка Сярова – зам.-кмет по „Социални дейности и образование“ на община Главиница, г-жа Тезджан Юмер – кмет на с. Звенимир и г-жа Гюлсевер Асанова – спец. по „Култура и здравеопазване“ уважиха и посетиха дългогодишната, вече бивша, общопрактикуваща лекарка -  д-р Ирина Антонова в с. Звенимир.

  От името на Кмета на община Главиница – г-н Неждет Джевдет й поднесоха благодарствен адрес, емблематичния часовник на община Главиница и кошница с цветя, в знак на благодарност и признателност за дългогодишните грижи, които ежедневно положи за опазване на здравето на жителите на с. Звенимир и на община Главиница!

Пожелаха й много здраве, достойни старини и спокойствие!

1

2

3

4

Печат