Написано от Админ на .

 

П О К А Н А

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва:

тема: "Неформалното лидерство като предпоставка на устойчивото развитие на територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа""

тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции"

тема: "Неформалното лидерство като предпоставка на устойчивото развитие на територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа""

тема: "Често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти. Финансови корекции"

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

тема: "Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

Молим желаещите да заявят своето участие в обученията в срок до 27.07.2020 г. включително на

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 0884 459 599

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/243-2020-07-20-12-23-55.html

 

Печат