▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца от община Главиница

 

Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница

§2. Настоящата Наредба № 30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница е приета с Решение № 107 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница на основание на чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с правилника за прилагане на ЗСП и влиза в сила от 01.01.2016 год.

...........................................................................................................................................................................................................................

Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница

§8. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №30, заедно с Приложение №1 и 2 са приети с Решение №386 от Протокол №45/27.07.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.