Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА № 28 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

Наредбата е приета с Решение № 384 от протокол № 43/31.03.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница и влиза в сила от датата на приемането.

 

Печат