Написано от Админ на .

 

НАРЕДБА № 10 за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

00 download

Тази наредба е приета с решение № 264 / 13.06.2002 г. по протокол № 24 на Общински съвет – Главиница и влиза в сила от деня на приемането и.

Печат