▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

  

Ново! Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

§ 6. Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №30 от протокол №4/29.01.2020 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

...................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

§ 5. Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №41 от протокол №7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

 ...................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

§ 4. Измененията в настоящата Наредба са приети с решение №329 от протокол №37/13.10.2014 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

....................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

§3. Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение №359 от протокол №43/ 31.03.2011 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

....................................................................................................................................................................................................

Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /изм. и допълнен – ДВ, брой 54 от 2008 г./ с решение № 116 на Общински съвет гр. Главиница от 30.10.2008 година и влиза в сила от деня на приемането й.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.