▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

 Нова! Наредба № 11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница

§9. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №31 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

Наредба № 11 за определяне  и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница

§ 8. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №133/03.12.2018 год. по адм. дело №124/2018 год. на Административен съд гр. Силистра и влиза в сила от 03.01.2019 год.

 

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница

§ 7. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №405 от Протокол №49/31.10.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница

§ 6. Измененията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №385 от Протокол №45/27.07.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.

 

Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница

00 download

Измененията и допълненията н настоящата Наредба са приети с Решение № 253 по Протокол №28/30.05.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет гр. Главиница.

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.