АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Написано от Админ на .

 

1- АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ - docX2

2- АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС - docX2

3- АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР- docX2

 

 

Печат