Отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи"

Написано от Админ на .

 

Отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи"

 

- Правила за стипендии docX2

- Критерии за класиране - Приложение № 1 docX2

- Заявление-декларация - Приложение № 2 docX2

- Декларация ЗЗЛД - Приложение № 3 docX2

 

 

 

Печат