КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОТКРИ ПОРЕДНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ В ОБЩИНАТА.

 

med.punkt

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОТКРИ ПОРЕДНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ В ОБЩИНАТА.

   Днес, в село Дичево по инициатива на г-н Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, г-н Ведат Ахмед - кмет на село Дичево и д-р Светлан Христов, се откри медицински пункт в старата здравна служба на селото, която не е използвана повече от 15 години.

   „Решихме да работим в посока осигуряване на равен достъп на жителите на община Главиница до здравни услуги. Съвсем логично стигнахме и до решението, в определени дни от седмицата да осигурим безплатни прегледи на тези жители, които не са здравно осигурени. Здравните работници са изключително важни за нашия живот и за това трябва да се отнасяме с необходимото уважение и респект към тях и тяхната дейност. Надявам се в новия здравен кабинет, жителите на село Дичево и съседните населени места, да получат навременно медицинско обслужване, което да подобри здравния им статус.“ – бяха част от думите, които сподели в приветствието си г-н Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница.

   Ремонтните дейности се реализираха от работници на Община Главиница, Общинско предприятие „ОИКД“ – гр. Главиница и на кметство село Дичево, които обновиха и освежиха материално-техническата база, за да създадат необходимите условия, за работа на специалистите.

   Здравния пункт ще бъде обслужван от д-р Светлан Христов и фелдшер Ерма Хаджиева.

   Предстои да се обновят здравните служби и в останалите населени места на община Главиница.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт