ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Написано от Админ на .

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

 

            Със заповед № РД 01 2518/31.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 54 потребители. Община Главиница стартира процедура за набиране на Социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа” .

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

1.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:

2.Начин на провеждане на подбора.

3. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. от Аксел Бехадин в „Деловодството на Община Главиница “, на ул. „Витоша“ № 44.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Главиница  на адрес: www.glavinitsa.bg .

За допълнителна информация тел. 08636/20-40/ вътр.223 – Аксел Бехадин.

 

 

Печат