ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Написано от Админ на .

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

Със заповед № РД01 2518/31.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 54 потребители. Община Главиница стартира процедура за набиране на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 

            1.Услугата се предоставя по местоживеене на одобрените потребители по настоящ адрес.

            2. Потребители на услугата „Асистентската подкрепа“  могат да бъдат:

         3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидат потребителите:

4.Начин на провеждане на подбора:

Извършва се оценка на потребностите от социалната услуга на кандидат потребителите след входиране на постъпилото заявление и съпътстващите документи от служител на Община Главиница, определен със заповед на кмета на общината. За всеки един потребител ще бъде изготвен формуляр за оценка на потребностите от социална услуга, като в него ще бъде определен общия брой часове за ползване на социалната услуга.

5. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. от Аксел Бехадин   в Деловодството на Община Главиница, на ул. „Витоша“ № 44.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Главиница  на адрес: www.glavinitsa.bg .

За допълнителна информация тел. 08636/20-40/ вътр.223 – Аксел Бехадин.

 

 

Печат