ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд.

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на  имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд. pdf

 

Печат