ПРОТОКОЛ № 2 - за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП пасища , мери и ливади , по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 стопанска година за индивидуално ползване.

 

ПРОТОКОЛ № 2 - за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП пасища , мери и ливади , по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2021/2022 стопанска година за индивидуално ползване. pdf

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт