• Начало
  • Областна дирекция "Земеделие" - Силистра
  • СЪОБЩЕНИЕ - На 10.06.2020г. (сряда) от 10 часа до 11 часа в заседателната зала (ет. 4 ) в сградата на Общинска администрация град Главиница, Областният управител на област Силистра г-н Ивелин Статев

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 10.06.2020г. (сряда) от 10 часа до 11 часа в заседателната зала (ет. 4 ) в сградата на Общинска администрация град Главиница, Областният управител на област Силистра г-н Ивелин Статев, организира изнесен приемен ден за жителите на Община Главиница.

 

С уважение,

Неждет Джевдет
/ Кмет на община Главиница /

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт