Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за oтдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка pdf

 

 

Печат