Написано от Админ на .

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имот с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен обект в сграда №4, с идентификатор № 15031.501.1212.4.18 с площ 36,00 кв. м., разположен в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1212  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на      ул. ”Витоша” № 46, обл. Силистра и предмет на  АЧОС № 4227/08.01.2019 г. pdf

.......................

.......................

 

 

Печат