Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост  pdf

 

 

Печат