Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване на обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски”

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване на обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски” с идентификатор 15031.501.434.3 находящ се на ул.”Оборище” 57, гр. Главиница.

Търгът ще се проведе на  20.07.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

Срок на наемното отношение – 5 години.

Първоначална месечна наемна цена – 126,80лв.(без ДДС)

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие в търга в размер на 152,00лв., се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра или в касата на Община Главиница до 16:00ч. на  19.07.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на   19.07.2017г.

            Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

            Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.  на   19.07.2017г.

            При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 27.07.2017г.   на същото място и при същите условия.

             

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт