Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и де

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва: ... pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт