Написано от Админ на .

 

Обява - Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване което ще се състои на 23.06.2020г. Вторник в заседателната зала на IV етаж в община Главиница! arrow1pdf

 

 

Печат