Написано от Общ. съвет на .

 

    Отчет за 2016 год. за изпълнение на "Програма за управление Община Главиница 2016 - 2019 год."

                   

Печат