Написано от Общ. съвет на .

 

Общинска програма за закрила на детето за 2018 год.

Приета с Решение №368 от Протокол №42/31.05.2018 год. на Общински съвет - Главиница.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 год.

Приета с Решение №233 от Протокол №27/27.04.2017 год. на Общински съвет - Главиница.

Общинска програма за закрила на детето за 2016 год.

Приета с Решение №77 от Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат