▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2017-2020 година.

 

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Главиница за 2019 год.

Приета с Решение №52 по Протокол №8/31.03.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница

...................................................................................................................................................................................................

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Главиница за 2018 год.

 Приета с Решение №452 по Протокол №56/28.03.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница

...................................................................................................................................................................................................

Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2017-2020 година.

Приета с Решение №192 по Протокол № 25/28.02.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт