Написано от Общ. съвет на .

 

Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 год.

Приет с Решение №374 от Протокол №42/31.05.2018 год. на Общински съвет - Главиница.

.....................................................................................................................................

Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2017 год.

Приет с Решение №232 от Протокол №27/28.04.2017 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат