Отчети за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за мандат 2019 - 2023 год.

Написано от Общ. съвет на .

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и неговите комисии за периода 08.11.2019 - 29.05.2020 г.

 

 

Печат