▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ И ДР.
  • отменена - Наредба № 5 за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Главиница (приета с Решение № 65 по Протокол 7 от 03.05.2012 год.)/отменена с Решение №384 на ОбС с Протокол №43 от 31.03.2015 год.

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт