СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. Общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 30 ОКТОМВРИ 2021 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК или Епикриза.

  Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 30 ОКТОМВРИ 2021г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или през интернет страницата на ГД „ГРАО“ по настоящ адрес на лицето.

  Приложенията  № 30-ПВР/НС, № 39-ПВР/НС от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Главиница.

  Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци изтича на 06.11.2021г. /Приложение № 26 – ПВР/НС/

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 34-пвр/НС/ в срок до 01.11.2021 г.

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.