Написано от Админ на .

 

Уведомление - „Рехабилитация на:
1. Път SLS 1026 – III - 235 с. Сокол – II – 21 – с. Коларово от 0+000 км до 4+000” км;
2. Път SLS 1022 – III – 235 ул. Първа с. Звенимир – Площад с. Зарица от км 0+000 до км 2+700“ pdf

 

 

Печат