Написано от Админ на .

 

Уведомление - „Рехабилитация на улици в:
1. с. Звенимир – от о.т. 12 до о.т. 27 с ширина 5/6 м и дължина 670 м;
2. с. Ножарево – от о.т. 47 до о.т. 53 с ширина 4 м и дължина 215 м;
3. с. Зебил – от о.т. 32 до о.т. 57 с ширина 5/6 м и дължина 300 м;
4. гр. Главиница – от о.т. 252 до о.т. 266 с ширина 5/6 м и дължина 720 м.“  pdf

 

 

Печат