Написано от Админ на .

 

Уведомления за инвестиционни намерения :

1. Изработване на „ПУП-Парцеларен план“ за обект: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, и довеждащ водопровод и ел.кабел, от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция-с. Звенимир, общ. Главиница“.
2. Изработване на „ПУП-План-схема на техническата инфраструктура“, за обект: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, общ. Главиница“.
3. Изработване на инвестиционен проект, фаза „Технически проект“, за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, и довеждащ водопровод и ел.кабел, от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция-с. Звенимир, общ. Главиница“.

 

 

Печат