Написано от Админ на .

 

Уведомления за инвестиционни намерения :

1. Изкореняване на трайно насаждение череши и презасаждане с нови череши на площ от 36 дка, част от имот № 22798.13.238 в землището на с. Долно Ряхово с изграждане на поливна система;
2. Рехабилитация на съществуваща поливна система от череши в землището на с. Долно Ряхово с площ от 200 дка част от имот с номер 22798.13.238;
3. Закупуване на земеделска техника.

Печат