Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
1. Проектиране на ПУП-ИПРЗ за част от УПИ V, кв. 17 град Главиница;
2. Инвестиционен проект за строеж: „Склад за съхранение на селскостопански инвентар“
в новообразуван УПИ IX-847, кв. 17, град Главиница. pdf

 

 

Печат