Написано от Админ на .

 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
1. Проектиране на ПУП-ПРЗ в УПИ IV-929 в гр. Главиница;
2. Инвестиционен проект за строеж: „Пункт за технически прегледи на автомобили“ в УПИ IV-929, кв. 11, гр.
Главиница pdf

 

 

Печат