Написано от Админ на .

 

Уведомление за инвестиционни намерения - „Реконструкция на част от улична мрежа, включваща изместване на стоманобетонни стълбове (СБС) от
О.Т. 14 до О.Т. 17, част от клон „А“ на въздушна мрежа НН към ТП 3 Дичево, находящи се в с. Дичево, ул.
„Единадесета“, общ. Главиница, обл. Силистра pdf

 

 

Печат