Написано от Админ на .

 

Уведомление за инвестиционно предложение - относно: „Преустройство на съществуваща двуетажна сграда /ЦДГ/ в УПИ I-135, кв. 22, с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра за обособяване на ЦНСТ за деца” във фаза технически проект pdf

 

 

Печат