Написано от Админ на .

 

Уведомление за инвестиционно предложение - относно: „Изграждане на система за напояване с пивоти в ПИ с идентификатори 81075.9.3, 81075.9.4, 81075.9.6, 81075.9.7, 81075.9.8, 81075.9.9 и 81075.9.10 в землището на с. Черногор, общ. Главиница и 4 броя трафопостове към собствени водоизточници, разположени в ПИ с идентификатори 81075.9.3, 81075.9.6 и 81075.9.7 в землището на с. Черногор, общ. Главиница“. pdf

 

 

Печат