Написано от Админ на .

 

Забрана за бране на липов цвят

lipov cviat

С цел предотвратяване увреждането на общинска дървесна растителност при безконтролно бране на липов цвят и предпазване от унищожаване на естествените находища, със Заповед № РД-01-457/07.06.2018 г. на Кмета на община Главиница, се забранява брането на липов цвят от общинските озеленени площи /паркове и градини/, от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на града и селата. Забранява се увреждането и чупенето на клони от липовите дървета.

 

Печат