Написано от Админ на .

 

До 31 октомври е забранено паленето на стърнища и сухи треви

Настъпи пожароопасният сезон

 zabraneno paleneto ogan1

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии, периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е определен като пожароопасен в защитените територии – изключително държавна собственост, съгласно Заповед №РД-119/08.03.2018г. на Министъра на околната среда и водите.

Община Главиница отправя апел към гражданите да не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви, и припомня, че съгласно Закона за опазване на земеделските земи, глобата е в размер от 1500 до 6000 лева, а при повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лв.

При забелязване на пожар, незабавно сигнализирайте на телефон 112.

 

Печат